จัดอันดับ ค่าเทอม มหาลัยภาคเหนือ ขั้นต่ำ-แพงสุด! 2024

May 23, 2024 | Uncategorized

จัดอันดับ ค่าเทอม มหาลัยภาคเหนือ ขั้นต่ำ-แพงสุด! 2024

May 23, 2024 | Uncategorized

แหล่งรวม Content เปิดวาร์ป กินเที่ยวพัก ทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ www.tiktok.com/@northspace.life

TOP 10 ค่าเทอม มหาลัยภาคเหนือ 10 มหาลัยอันดับต้นๆ สำหรับน้องๆที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอุดมการศึกษา เผื่อเป็นในแนวทางในการศึกษาและประกอบการตัดสินใจว่าอยากจะเข้ามหาลัยไหน รู้แล้วจะได้ลุยอ่านหนังสือ… หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่น้องๆ ที่กำลังศึกษาหาข้อมูลที่จะเรียนต่อ ในระดับมหาวิทยาลัยนะ

จัดอันดับ ค่าเทอม มหาลัยภาคเหนือ ขั้นต่ำ-แพงสุด! 2024

TOP 10 ค่าเทอม มหาลัยภาคเหนือ

  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้น 15,000-55,000
  2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มต้น 12,000-56,000
  3. มหาวิทยาลัยพะเยา เริ่มต้น 15,000-70,000
  4. มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง เริ่มต้น 25,000-50,000
  5. มหาวิทยานเรศวร เริ่มต้น 15,000-50,000
  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เริ่มต้น 7,000-31,000
  7. มหาวิทยาลัยพายัพ เริ่มต้น 26,350-99,850
  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เริ่มต้น 10,500-45,000
  9. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เริ่มต้น 9000-40000
  10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเชียงราย เริ่มต้น 7,500-18,000

Top 5 มหาลัยภาคเหนือ

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 6 ของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ 2507  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทั้งหมด 24 คณะ 3 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัยและ 8 สถาบัน เปิดสอนทั้งหมด 340 หลักสูตรมีทั้งหลักสูตรทั้งปกติ หลักสูตรภาคพิเศษหลักสูตรนานาชาติ 

นอกจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ถูกยกให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในภาคเหนือแล้ว อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มีคนสนใจเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมากนั่นก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมการเรียน ที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆ ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัย

คณะยอดฮิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่:  คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ, คณะการสื่อสารมวลชน  

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 23 ของประเทศไทย โดยเริ่มมาจากเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 2539 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีชื่อเสียงในด้านคณะเกษตร ทางพืชไร่ พืชสวน สัตวแพทย์ เป็นอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยในไทย มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่ครบครัน และมีชื่อเสียงทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับพืชทางการเกษตร เช่น กัญชา เป็นต้น 

คณะยอดฮิตในมหาวิทยาลัยแม่โจ้: คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) 

มหาวิทยาลัยพะเยา อดีตเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยา  และได้มีการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ 2553  ปัจจุบันมีทั้งหมด 180 สาขาวิชาแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 66 สาขา ระดับปริญญาโท 29 สาขา ระดับปริญญาเอก 13 สาขา  มีทั้งหมด 17 คณะ 1 วิทยาลัย 1 โรงเรียนและ 1 วิทยาเขต โดยเปิดสอนมาแล้วกว่า 27 ปี (นับรวมกันเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เพิ่งเปิดสอนได้ไม่นาน แต่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ไต่อันดับ ranking มหาวิทยาลัยในประเทศไทยขึ้นมาสู่อันดับ Top ของภาคเหนือได้  จุดเด่นคือที่ตั้งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองพะเยาประมาณ 20 กิโลเมตรทำให้มีบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวายภายในมหาวิทยาลัยบรรยากาศร่มรื่นมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

คณะยอดฮิตในมหาวิทยาลัยพะเยา: คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์ 

4. มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง  (Mae Fah Luang University) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากมีการเรียกร้องของชาวจังหวัดเชียงรายให้มีการก็ต้องก่อตั้งมหาวิทยาลัยในพื้นถิ่น และเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงใช้ชื่อว่า “แม่ฟ้าหลวง” เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีทั้งหมด 15 สำนักวิชา (คณะ) เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา 2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 38 สาขา ปริญญาโท 25 สาขา และปริญญาเอก 15 สาขา

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคือจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสอน (มหาวิทยาลัยมีการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียนให้นักศึกษาปี 1) ทั้งในระดับภาคอินเตอร์และภาคธรรมดา และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกในปี พ.ศ. 2548  และยังได้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทยและเอเชียอีกด้วย

คณะยอดฮิตในมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์,  สำนักวิชานิติศาสตร์, สำนักวิชาศิลปศาสตร์

5. มหาวิทยานเรศวร (Naresuan University)

มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 เมื่อก่อนเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวิทยาเขตพิษณุโลก ก่อนแยกตัวมาเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปีพ.ศ 2533  โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ในภาคเหนือ ถัดมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 56 ปี ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งหมด 184 หลักสูตร

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือเรื่องของความโดดเด่นในด้านของวิชาการ ทางด้านงานวิจัย หลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครัน และยังมีอาจารย์ผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านมากกว่า 1,500 ท่าน

คณะยอดฮิตในมหาวิทยานเรศวร: คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์

อ่านบทความเต็มๆที่

เปิด TOP 10 อันดับ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ที่ดีที่สุด 2024

ติดตามคอนเทนต์น่าสนใจของ Northspace.life ได้ที่ www.tiktok.com/@northspace.life