งานประกวดแบบลายผ้า (𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘸𝘢𝘳𝘥 2023) สัญจรภาคเหนือ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้า ต่อยอดและพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล

May 23, 2023 | Event, Activity

งานประกวดแบบลายผ้า (𝘊𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘵𝘦𝘹𝘵𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘸𝘢𝘳𝘥 2023) สัญจรภาคเหนือ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้า ต่อยอดและพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล

May 23, 2023 | Event, Activity

แหล่งรวม Content เปิดวาร์ป กินเที่ยวพัก ทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ www.tiktok.com/@northspace.life

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทั้งกลุ่ม …
นิสิตนักศึกษา
ชุมชนกลุ่มทอผ้า
ผู้ประกอบการด้านผ้าไทย
วิสาหกิจชุมชน
ผู้ที่สนใจด้านงานผ้าและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ขอเชิญมาร่วมพูดคุยกับดีไซน์เนอร์ชื่อดัง
ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 09:00-16:30 น.
Weave Artisan Society

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf…/viewform

WEAVE ARTISAN SOCIETY
12/8 ถ.วัวลาย ซ.3 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่
Google maps : https://goo.gl/maps/jFRENnbDDgg47RfS8
Tel : 062-0463338