Major ฉลองต้อนรับเปิดเทอมน้องๆ นักเรียน ดูหนังเรื่องอนงค์ฟรี

May 16, 2024 | News

Major ฉลองต้อนรับเปิดเทอมน้องๆ นักเรียน ดูหนังเรื่องอนงค์ฟรี

May 16, 2024 | News

แหล่งรวม Content เปิดวาร์ป กินเที่ยวพัก ทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ www.tiktok.com/@northspace.life

เมจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฉลองต้อนรับเปิดเทอม ชวนน้องๆ นักเรียน ดูหนังฟรี เรื่อง อนงค์

ดูหนังฟรีเรื่องอนงค์

วันศุกร์ที่ 17 พ.ค.67 รอบเวลา 16.00 น. เท่านั้น

เฉพาะสาขาเขียงใหม่แอร์พอร์ต

เงื่อนไข

  • เฉพาะเรื่อง,รอบ ที่กำหนดไว้
  • สงวนสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 ที่นั่ง
  • รอบพิเศษนี้เฉพาะนักเรียน เท่านั่น (โปรดแสดงบัตรตัวนักเรียน หรือบัตรประชาชนในการรับสิทธิ์)
  • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้