ฟังเพลงในสวน

Nov 11, 2022 | Night Life

ฟังเพลงในสวน

Nov 11, 2022 | Night Life

พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนทุกท่านชมการแสดงดนตรี “ฟังเพลงในสวน”