ฟังเพลงในสวน

Nov 11, 2022 | Night Life

ฟังเพลงในสวน

Nov 11, 2022 | Night Life

แหล่งรวม Content เปิดวาร์ป กินเที่ยวพัก ทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ www.tiktok.com/@northspace.life

พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนทุกท่านชมการแสดงดนตรี “ฟังเพลงในสวน”