เปิด TOP 10 อันดับ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ที่ดีที่สุด 2024

May 11, 2023 | News

เปิด TOP 10 อันดับ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ที่ดีที่สุด 2024

May 11, 2023 | News

แหล่งรวม Content เปิดวาร์ป กินเที่ยวพัก ทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ www.tiktok.com/@northspace.life

เปิดวาร์ป Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยภาคเหนือ ที่ดีที่สุดสำหรับน้องๆ ที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรอุดมการศึกษา วันนี้ North Space จะพามาเปิดโลกกว้าง ว่าในแต่มหาวิทยาลัยในภาคเหนือของไทย จะมีมหาวิทยาลัยไหนน่าสนใจ เผื่อเป็นในแนวทางในการศึกษาและประกอบการตัดสินใจว่าอยากจะเข้ามหาลัยไหน รู้แล้วจะได้ลุยอ่านหนังสือ……. 

10 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ที่ดีที่สุด 2024

เปิด TOP 10 อันดับ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ที่ดีที่สุด

เริ่มกันที่ 5 อันดับแรก มหาวิทยาลัยภาคเหนือที่มาจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในไทย โดยเ www.scimagoir.com โดยมหาวิทยาลัยในภาคเหนือที่มีการติดโผล Rangking มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทยปี 2023 กับ 5 มหาวิทยาลัยแรกได้แก่

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 6 ของประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ 2507  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทั้งหมด 24 คณะ 3 วิทยาลัย 1 บัณฑิตวิทยาลัยและ 8 สถาบัน เปิดสอนทั้งหมด 340 หลักสูตรมีทั้งหลักสูตรทั้งปกติ หลักสูตรภาคพิเศษหลักสูตรนานาชาติ 

นอกจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ถูกยกให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในภาคเหนือแล้ว อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มีคนสนใจเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมากนั่นก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมการเรียน ที่รายล้อมไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆ ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัย

คณะยอดฮิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่:  คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ, คณะการสื่อสารมวลชน  

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 23 ของประเทศไทย โดยเริ่มมาจากเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมประจำภาคเหนือ และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 2539 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีชื่อเสียงในด้านคณะเกษตร ทางพืชไร่ พืชสวน สัตวแพทย์ เป็นอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยในไทย มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่ครบครัน และมีชื่อเสียงทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับพืชทางการเกษตร เช่น กัญชา เป็นต้น 

คณะยอดฮิตในมหาวิทยาลัยแม่โจ้: คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์

3. มหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao) 

มหาวิทยาลัยพะเยา อดีตเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตพะเยา  และได้มีการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ 2553  ปัจจุบันมีทั้งหมด 180 สาขาวิชาแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 66 สาขา ระดับปริญญาโท 29 สาขา ระดับปริญญาเอก 13 สาขา  มีทั้งหมด 17 คณะ 1 วิทยาลัย 1 โรงเรียนและ 1 วิทยาเขต โดยเปิดสอนมาแล้วกว่า 27 ปี (นับรวมกันเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร) 

แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เพิ่งเปิดสอนได้ไม่นาน แต่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ไต่อันดับ ranking มหาวิทยาลัยในประเทศไทยขึ้นมาสู่อันดับ Top ของภาคเหนือได้  จุดเด่นคือที่ตั้งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองพะเยาประมาณ 20 กิโลเมตรทำให้มีบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวายภายในมหาวิทยาลัยบรรยากาศร่มรื่นมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ

คณะยอดฮิตในมหาวิทยาลัยพะเยา: คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์ 

4. มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง  (Mae Fah Luang University) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากมีการเรียกร้องของชาวจังหวัดเชียงรายให้มีการก็ต้องก่อตั้งมหาวิทยาลัยในพื้นถิ่น และเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงใช้ชื่อว่า “แม่ฟ้าหลวง” เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีทั้งหมด 15 สำนักวิชา (คณะ) เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา 2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 38 สาขา ปริญญาโท 25 สาขา และปริญญาเอก 15 สาขา

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคือจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสอน (มหาวิทยาลัยมีการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียนให้นักศึกษาปี 1) ทั้งในระดับภาคอินเตอร์และภาคธรรมดา และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดอันดับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกในปี พ.ศ. 2548  และยังได้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทยและเอเชียอีกด้วย

คณะยอดฮิตในมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์,  สำนักวิชานิติศาสตร์, สำนักวิชาศิลปศาสตร์

5. มหาวิทยานเรศวร (Naresuan University)

มหาวิทยาลัยนเรศวรก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 เมื่อก่อนเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวิทยาเขตพิษณุโลก ก่อนแยกตัวมาเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อปีพ.ศ 2533  โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ในภาคเหนือ ถัดมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 56 ปี ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งหมด 184 หลักสูตร

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือเรื่องของความโดดเด่นในด้านของวิชาการ ทางด้านงานวิจัย หลักสูตรการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครัน และยังมีอาจารย์ผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านมากกว่า 1,500 ท่าน

คณะยอดฮิตในมหาวิทยานเรศวร: คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์


ลำดับที่ 6 – 10 มหาวิทยาลัยที่น่าเรียนที่สุดในภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยที่น่าเรียนที่สุดในภาคเหนือเราอ้างอิงข้อมูลโดย www.4icu.org จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างไปดูกันเลย 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Chiang Mai Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในภาคเหนือ ซึ่งก่อตั้งเพื่อเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกในภาค ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.  2540  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดีที่สุดในประเทศไทย รองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย โดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 8 เขตของภาคเหนือ จะมีการจัดงานพิธีรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อีกด้วย

สภาพแวดล้อมโดยรอบมหาวิทยาลัย เหมาะกับการพักและอยู่อาศัยสำหรับนักศึกษา เนื่องจากพื้นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ จึงทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลย

คณะยอดฮิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ :  คณะครุศาสตร์,  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ · 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. มหาวิทยาลัยพายัพ (Payap University) 

วิทยาลัยพายัพเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ 2517  โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ถูกเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอนทั้งหมด 6 คณะ 3 วิทยาลัย

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ดังนั้นอุปกรณ์การเรียนการสอน จะครบครันและสะดวกสบายกว่ามหาวิทยาลัยโดยทั่วไป รอบพื้นที่มหาวิทยาลัยกว้างขวาง สภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัยและมีสิ่งความอำนวยความสะดวกโดยรอบให้แก่นักศึกษา 

คณะยอดฮิตในมหาวิทยาลัยพายัพ:  คณะการตลาดดิจิทัล, คณะการจัดการโรงแรม, คณะการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน(Rajamangala University of Technology Lanna)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคเหนือโดยมีการสอน 4 ระดับคือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยมีพื้นที่ในเชียงใหม่ 4 พื้นที่ด้วยกันได้แก่พื้นที่เจ็ดริน พื้นที่เจ็ดยอดพื้นที่ดอยสะเก็ดและพื้นที่จอมทอง  นอกจากนี้ยังมี อีก  5 วิทยาเขตในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย น่าน ลำปาง ตาก และพิษณุโลก 

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือเปิดสอนในระดับวิชาชีพ ปวช. ปวส. ด้วย จึงทำให้มีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานั้นได้ออกมาอย่างมีคุณภาพ โดยอาศัยประสบการณ์จริงในการเรียนรู้ และการทำงาน  

คณะยอดฮิตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์,คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

9. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (North-Chiang Mai University) 

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหางดง ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ 2542  ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร และปริญญาตรี 4 คณะ 2 วิทยาลัย

จุดเด่นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้คือจะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่รู้จริง ทำเป็น เก่งเทคโนโลยี ภาษาดี มีมนุษยสัมพันธ์ โดยมีการทำกิจกรรม เช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยรัฐทั่วไป เช่น กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น


คณะยอดฮิตในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี, คณะบริหารธุรกิจ,  คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์,  คณะนิติศาสตร์  

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเชียงราย (Chiang Rai Rajabhat University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงรายก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ 2512  โดยเริ่มจากเป็นวิทยาลัยครูมาก่อน ปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนในคณะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาการจัดการ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , สำนักวิชาสังคมศาสตร์ , สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ , สำนักวิชานิติศาสตร์ ,สำนักวิชาบัญชี ,สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,สำนักวิชาการท่องเที่ยว ,วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ,สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะยอดฮิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงเชียงราย: คณะวิชาครุศาสตร์, คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิชาวิทยาการจัดการ


รวมมหาวิทยาลัยภาคเหนือ ที่มีอยู่ทั้งหมด

มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย 

 • มหาวิทยาเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ 

 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทอง)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยในจังหวัดน่าน

 • วิทยาลัยชุมชนน่าน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยในจังหวัดพะเยา 

 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

มหาวิทยาลัยในจังหวัดแพร่ 

 • วิทยาลัยชุมชนแพร่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 • วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัยในจังหวัดลำปาง 

 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

มหาวิทยาลัยในจังหวัดลำพูน

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

มหาวิทยาลัยในจังหวัดอุตรดิตถ์

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-อุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยในพิษณุโลก 

 • กลุ่มสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ สถาบันพระบรมราชชน
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบริติช (ประเทศไทย)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

หวังว่าบทความ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ จะเป็นประโยชน์แก่น้องๆ ที่กำลังศึกษาหาข้อมูลที่จะเรียนต่อ ในระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะ ขอให้น้องๆ ตั้งใจอ่านหนังสือและขอให้สอบติดทุกๆ มหาวิทยาลัยภาคเหนือที่น้องๆ ใฝ่ฝันเลย  ทิ้งท้ายด้วยการฝากติดตามบทความอื่นๆของ North Space ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะ เจอกันใหม่ บทความหน้า

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

ทำบุญ วัดสวย วัดดัง ภาคเหนือ ไหว้พระเสริมสิริมงคลปี 2566
ทำบุญ 9 วัดสวย วัดดัง ภาคเหนือ ไหว้พระเสริมสิริมงคล 2567