วิ่ง ” พาหนูสู่ฝัน ครั้งที่ 2 “

Nov 10, 2022 | Activity

วิ่ง ” พาหนูสู่ฝัน ครั้งที่ 2 “

Nov 10, 2022 | Activity

แหล่งรวม Content เปิดวาร์ป กินเที่ยวพัก ทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ www.tiktok.com/@northspace.life

เตรียมตัวไปวิ่งกับกิจกรรมวิ่งเพื่อเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงเรียนในกลุ่มทวิ/พหุภาษาจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน เพื่อเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร”

ค่าสมัคร และระยะทางการวิ่ง

 • ระยะทาง 21 กิโลเมตร ราคา 500 บาท ปล่อยตัว 06.00 น.
 • ระยะทาง 10 กิโลเมตร ราคา 500 บาท ปล่อยตัว 06.15 น.
 • ระยะทาง 5 กิโลเมตร ราคา 400 บาท ปล่อยตัว 06.40 น.
 • VIP วิ่งได้ทุกระยะ ราคา 1,300 บาท
 • Family วิ่งได้ทุกระยะ ราคา 1,500 บาท

รางวัล

ระยะทาง 21 กิโลเมตร

 • Overall อันดับ 1 – 3 ชายหญิง โล่รางวัล
 • กลุ่มอายุ อันดับ 1 – 5 ชายหญิง โล่รางวัล
 • แฟนซี 3 รางวัล

ระยะทาง 10 กิโลเมตร

 • Overall อันดับ 1 – 3 ชายหญิง โล่รางวัล
 • กลุ่มอายุ อันดับ 1 – 5 ชายหญิง โล่รางวัล
 • แฟนซี 3 รางวัล

การรับ Bib เสื้อ

 • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 18.00 น.
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04.00 – 05.00 น.

สมัครได้ที่ : falrunforeducation.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม