10 โรงพยาบาลเชียงใหม่ เอกชน-รัฐบาล ที่ดีที่สุด 2024

Jun 7, 2024 | Uncategorized

10 โรงพยาบาลเชียงใหม่ เอกชน-รัฐบาล ที่ดีที่สุด 2024

Jun 7, 2024 | Uncategorized

แหล่งรวม Content เปิดวาร์ป กินเที่ยวพัก ทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ www.tiktok.com/@northspace.life

Top 10 โรงพยาบาลในเชียงใหม่ที่น่าดี คุ้มกับการรักษาทั้งโรงบาลรัฐ และเอกชน

โรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

Chiangmai Ram Hospital 

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค McCormick Hospital

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

โรงพยาบาลลานนา

โรงพยาบาลรัฐ/ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)

โรงพยาบาลนครพิงค์

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Clinic 108 งานประกันสังคม

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

อ่านคอนเทนต์เพิ่มเติม:

แจกพิกัด 17 โรงบาลสัตว์เชียงใหม่ เหล่าทาสต้องรู้! 2024