Chamcha at Doi Kham @Chiangmai

Nov 18, 2022 | Cafe, Restaurant

Chamcha at Doi Kham @Chiangmai

Nov 18, 2022 | Cafe, Restaurant

แหล่งรวม Content เปิดวาร์ป กินเที่ยวพัก ทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ www.tiktok.com/@northspace.life

ลดทันที 5 % เมื่อสั่งอาหารครบ 1,000 บาท
พร้อมบัตรรับประทานอาหารในครั้งตอไป อีก 10%

ปล. ไม่รวมเครื่องดื่ม

เปิดให้บริการ

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 – 18:00 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 – 20.00 น.

สำรองโต๊ะ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 083-4739494