Chiang Mai Street Jazz Festival 2022: Stand by me

Nov 11, 2022 | Activity

Chiang Mai Street Jazz Festival 2022: Stand by me

Nov 11, 2022 | Activity

แหล่งรวม Content เปิดวาร์ป กินเที่ยวพัก ทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ www.tiktok.com/@northspace.life

สำหรับพวกเราไม่มีช่วงเวลาไหนที่สังคมกำลังมองหาความหลากหลาย เท่าช่วงเวลานี้มาก่อน ความหลากหลายที่เป็นเหมือนเครื่องมือแห่งประชาคมไทย (และประชาคมโลก) สำหรับการสร้างเวทีสำหรับการแสดงออกทางความคิดได้อย่างเสรี และสันติ ความหลากหลาย ที่ผู้คนในสังคมจะเข้าถึงทรัพยากร ได้อย่างทั่วถึง และถ้วนหน้า เพื่อขจัดความเลื่อมล้ำที่กำลังกลายเป็นอุปสรรคแห่งการพัฒนาสังคมมนุษย์

ความหลากหลายทางประชากร สังคม ชนบท การศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง เหล่านี้จะช่วยยกระดับความมีส่วนร่วมของพลเมืองในทุกระดับ และทุกรูปแบบ

ทางทีม ChiangMai Street Jazz เชื่อว่าศิลปะ ดนตรี เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ อันแตกต่างอันหลากหลายเหล่านี้ให้เปิดกว้าง และเป็นที่ยอมรับระหว่างกันและกัน พวกเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ ที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดความหลากหลายขึ้นในสังคมเมืองเชียงใหม่ สังคมไทย และสังคมโลก

  • เวทีเล็ก 5 แจ็สบาร์ วันที่ 9,10 ธันวาคม 2565
  • เวทีใหญ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2565
  • ติดตามรายละเอียด Event ได้ที่ : Chiang Mai Street Jazz Festival