Chiang Mai Night Safari @Chiangmai

Nov 10, 2022 | Activity

Chiang Mai Night Safari @Chiangmai

Nov 10, 2022 | Activity

แหล่งรวม Content เปิดวาร์ป กินเที่ยวพัก ทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ www.tiktok.com/@northspace.life

โชว์ปุ๊บ ลดปั๊บ!! เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมกับอุทยานหลางราชพฤกษ์
รับส่วนลด 10%

  • แสดงบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ จุดจำหน่ายบัตรเข้าชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับส่วนลด 10%
  • แสดงบัตรเข้าชมอุทยานหลางราชพฤกษ์ ณ จุดจำหน่ายบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รับส่วนลด 10%

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 15 ตุลาคม 2565– 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงื่อนไข

  • บัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และบัตรเข้าชมอุทยานหลางราชพฤกษ์ ที่ซื้อและเข้าชมในช่วงวันที่ 15 ตุลาคม 2565– 28 กุมภาพันธ์ 2566
  • 1 บัตร ต่อ 1 สิทธิ์ส่วนลดค่าเข้าชม
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้รับส่วนลดในการซื้อบัตรเดินชมสัตว์ และไม่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร : Click

WEBSITE: www.chiangmainightsafari.com