Jungle Adventure Park @Chiangmai

Nov 10, 2022 | Uncategorized

Jungle Adventure Park @Chiangmai

Nov 10, 2022 | Uncategorized

แหล่งรวม Content เปิดวาร์ป กินเที่ยวพัก ทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ www.tiktok.com/@northspace.life

P𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻 สุดพิเศษ เดือนพฤศจิกายน!!

ช่วงเวลา 10:00 – 15:00 น.
– วันธรรมดา เริ่มต้นเพียง ท่านละ 500 บาท* / 1 ชม.
– วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาท่านละ 600 บาท* / 1 ชม.

ช่วงเวลา 16:00 – 22:00 น.
– วันธรรมดา เริ่มต้นเพียงท่านละ 650 บาท* / 1 ชม.
– วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาท่านละ 750 บาท* / 1 ชม. **ราคาดังกล่าว สำหรับ 2 ท่านขึ้นไป**
-Jungle Adventure Park @Buffalo Island Resort (ตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้าม Jungle de Café สาขาบ้านถวาย)
เปิดเวลา : 08:30 – 20:30 น. (เปิดทุกวัน)

Surf House Plus @Buffalo Island Resort
เปิดเวลา : 10:00 – 22:00 น. (เปิดทุกวัน)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 092-865-9933
Admin : 089-262-3939
Reception : 081-180-8912 / 086-911-2358