SOOK CRAFT สร้างสุข ด้วยงานคราฟท์ ที่ MAYA Chiangmai พบกับสินค้างานคราฟท์และการเวิร์กชอปสุดพิเศษ จากชุมชนงานศิลป์ชื่อดังทั่วเชียงใหม่

May 18, 2023 | Event, Activity, Month Event

SOOK CRAFT สร้างสุข ด้วยงานคราฟท์ ที่ MAYA Chiangmai พบกับสินค้างานคราฟท์และการเวิร์กชอปสุดพิเศษ จากชุมชนงานศิลป์ชื่อดังทั่วเชียงใหม่

May 18, 2023 | Event, Activity, Month Event

MAYA Chiangmai เชิญชวนพบกับสินค้างานคราฟท์และการเวิร์กชอปสุดพิเศษ จากชุมชนงานศิลป์ชื่อดังทั่วเชียงใหม่
อาทิเช่น ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย, กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ, ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้าง เป็นต้น

วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566
ณ ลานโปรโมชัน ชั้น G (หน้า Jaspal)
ศูนย์การค้า : เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่