Major Cineplex ชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ เหมารอบปิดโรงแบบส่วนตัว Exclusive

Sep 14, 2023 | Activity

Major Cineplex ชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ เหมารอบปิดโรงแบบส่วนตัว Exclusive

Sep 14, 2023 | Activity

แหล่งรวม Content เปิดวาร์ป กินเที่ยวพัก ทั้งเชียงใหม่และภาคเหนือ www.tiktok.com/@northspace.life

เปิดประสบการณ์ใหม่กับ Major Cineplex พร้อมให้ทุกคนสนุกกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในโรงภาพยนตร์ กับภาพยนตร์ที่เหมาะสมทุกกลุ่ม น่าดูทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมนา จัดประชุม กิจกรรมชมภาพยนตร์เป็นหมู่คณะ ทุกสถาบัน ทุกหน่วยงาน

Major Cineplex ก็พร้อมให้ทุกคนได้จอยกันแล้วที่
Major Cineplex เชียงใหม่แอร์พอร์ต และ Major Cineplex เซ็นทรัลเฟสติวัล